מדיניות קביעת התורים

התאמת הטיפולים ללוח הזמנים שלךset-meet

הטיפול האורתודונטי נמשך לרוב זמן לא מועט, ואני מתחייבת לעשות כל מאמץ להתאים את מועדי הפגישות לסדר היום העמוס שלך. המרווח הממוצע בין פגישות הטיפול נע בין 4-6 שבועות ומשך טיפול ממוצע הוא כ- 15-30 דקות.

 פגישות הטיפול

רוב פגישות הטיפול הינן קצרות וניתנות להתאמה ללוח הזמנים הנוח לך, אולם ישנן מספר מועט של פגישות שהינן ארוכות יותר ונערכות בעיקר בתחילת הטיפול ולקראת סיומו. פגישות אלו ידרשו ממך גמישות רבה יותר בקביעת לוח הזמנים.

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להגיע בזמן לכל מפגש על מנת למנוע עיכובים בטיפול ולהימנע מהמתנה מיותרת של המטופלים הבאים אחריך. הגעה בזמן מאפשרת ביצוע הטיפול הנדרש בצורה המיטבית ומותירה זמן לשיחת התקדמות עם המטופל.

שינוי מועדי הפגישות

יש להודיע לפחות 48 שעות לפני הפגישה על כל שינוי במועדה. אי הופעה לפגישות או שינויים רבים במועדן עלולים לגרום לפגיעה במהלכו התקין של הטיפול ולהתארכות שלו.