בעיות אורתודונטיות נפוצות

צפיפות שינייםצפיפות לאתר

 

מצב בו קיים חוסר מקום בלסת לסידור השיניים שבקעו לחלל הפה במבנה תקין ואסתטי.

צפיפות עלולה לנבוע מפער בין גודל השיניים לגודל הלסת (שיניים גדולות יחסית ו/או לסת קטנה באופן יחסי) או שיניים עודפות.

 

מנשך קדמי פתוחמנשך פתוח

 

חוסר חפיפה בין השיניים הקדמיות בקשת העליונה לבין השיניים הקדמיות בקשת התחתונה ויצירת מפתח בין השיניים הקדמיות העליונות והתחתונות. מנשך קדמי פתוח עלול להיות תוצאה של הרגל מזיק כגון דחיקת לשון, מציצת מוצץ, מציצת אצבע או של גדילת הלסת בכיוון לא רצוי.

 

מנשך עמוק – מגע של השיניים הקדמיות התחתונות בחיךלאתר מנשך עמוק

 

סגירה מלאה של השיניים הקדמיות העליונות מכסות כמעט לחלוטין על השיניים התחתונות. במצב הקיצוני השיניים התחתונות עלולות אף לפגוע בחיך ולגרום לפציעתו.

חוסר שיניים קדמיות צדדיות עליונותחוסר לטרליות לאתר

 

חסר שיניים קדמיות צדדיות עליונות על רקע תורשתי. חסר השיניים עלול לגרום למשנן מרווח בקשת השיניים  ולמרווחים בין השיניים המרכזיות העליונות.

 

מנשך קדמי הפוךמנשך הפוך לאתר

 

סגירה של השיניים העליונות והתחתונות ביחס הפוך לאופן הסגירה התקין, כך שהשיניים הקדמיות התחתונות חופפות על פני השיניים הקדמיות העליונות בסגירה.

הסיבה לכך עלולה להיות עמדת לסתות, גודל לסתות ו/או יחסי לסתות לא תקינים, או סגר לקוי, הגורם לגלישת הלסת התחתונה לעמדה קדמית וליצירת המנשך ההפוך.

 

משנן מרווח

 

מצב מולד שבו קיים פער בין גודל השיניים (קטנות יחסית) לבין גודל הלסת (גדולה יחסית) לרוחבן של השיניים. פער זה יוצר מרווחים בין השיניים בקשת.

 

שיניים קדמיות בולטותלאתר מנשך עמוק

 

הטיה קדמית קיצונית של השיניים הקדמיות באחת הלסתות או בשתיהן. הסיבה לכך עלולה לנבוע מעמדת לסתות לקויה, מצפיפות שיניים או מהרגל מזיק כלשהו. מעבר לליקוי האסתטי הכרוך בכך, שיניים בולטות עלולות להיות חשופות יותר לפגיעה חיצונית ולחבלה.